omzamak işlik

Güýç bilen öňe hereket etmek, öňe süýşmek, öňe dyzamak.

 • Märekäniň içinden bir adam ilerräk omzady. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

 • Gandym aga, hany bir giňirak gürrüň bersene! -- diýip öňe omzady. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)


Duş gelýän formalary
 • omzady
 • omzady-da
 • omzajak
 • omzam
 • omzamak
 • omzandan
 • omzap
 • omzasa
 • omzaýan
 • omzaýandyklaryny
 • omzaýar
 • omzaýardy
 • omzaýardylar