omzamak işlik

Güýç bilen öňe hareket etmek, öňe süýşmek, öňe dyzamak.

  • Märekäniň içinden bir adam ilerräk omzady. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Gandym aga, hany bir giňirak gürrüň bersene! -- diýip öňe omzady. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)