omuzlamak işlik

Bir biriňe omzuny diräp tutluşmak, omuz diremek, omzuny bermek.

  • Pälwanlar biri-birini omuzlap, gaçarak saklanyşyp, eýläk-beýläk itnişip tegelegiň içinde öwrüm etdiler. («Sowet edebiýaty» žurnaly)