omurmak işlik

Döwüp aýyrmak, güýç bilen iki bölmek döwmek.

  • Tegelek çöregiň ortasyndan hapa, çorly eli bilen basdy-da iki omrup, ýarty çöregi eline aldy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar u çekimlisi düşürilip ýazylýar. Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem omurmak - omrar, omrupdyr.