omurdan

  1. Anatomiýa Goluň bedene birigen ýeri, çigin gerden.

    • Artyga el uzadanyň men goluny omurdyndan omrup taşlaryn. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

    • Ol işigi omurdany bilen itekläp açlyp gözlerini ýaşardyp çykyp gitdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  2. Egin-eşigiň egniň omza birigen ýeri.

    • Omurdany ýyrtyk köýnek.