omruşmak işlik

Döwmäge, omrup bölüşmäge, ýygmaga kömekleşmek.