ompa

ompa oturtmak

  1. Başaşak, aýagy ýokaryk bolmak.

  2. Gurptan düşmek, güýç-kuwwatyň gaçmak.

  3. Birinden sözde, gürrüňde ýeňilmek, basylmak.

    • Şol ýigit gaty ylymly bolara çemeli, asyl men hem ompa oturdym. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)