ommalyşmak işlik

Düňderilişip, agdarlyşyp ýatmak.

  • Yzly-yzyna ommalyp gitmek.

  • Biýaralaryň içinde dürli gawunlar ommalyşyp ýatyrdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)