omaça

But ýa-da gol süňküniň bir bölegi.

  • Ol elindäki omaçasyny gemirmesini bes edip, dym gyzyl bolup oturdy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)