omaç o‧maç

  1. Könelişen söz Azal demir geýdirilýän agaç.

  2. Göçme manyda Uly çomakaý taýak.

    • Kolhozçylaryň ikisi ellerine omaç alyp, nätanyş adamy gören ýerine tarap okduryldy. («Mydam taýýar» gazeti)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem omaç - omajy.