oklaw

Hamyr ýaýmak için ulanylýan uzyn, ujy inçemik togalak agaç.

oklaw ýaly

Dos-dogry, gös-göni.

  • Köçeleri hem giň we edil oklaw ýaly gönüdi. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  • Posýologyň oklaw ýaly göni köçelerini gündizlige öwrüp hiç çyralary obanyň görküne görk goşýardy. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)