oklaşmak1 işlik

Oklamaga taşlamaga kömekleşmek, biri-birine oklamak.

  • Oklaşyp pökgi oýnamak.

oklaşmak2 işlik

Ok atýan ýaragyň agzyna ok berişmek, ot dolduryşmak.