okkesdirme

Örän çalt, çalasynlyk bilen çapyp geçme.

  • Oba öňünden geçerler okkesdirme, bir-birine diýr: --Adam basdyrma! (B. Kerbabaýew, Poemalar)

  • Obanyň içinde iki ýana okkesdirme geçýärler. («Tokmak» žurnaly)

  • Eliň aýasy dek ýüzi tep-tekiz, geçýär okkesdirme maşynlar tiz-tiz. (A. Kekilow, Söýgi)