okgun at

Güýçli meýil bilen, hyjuw bilen.

  • Maksada okgun meşgullanmak üçin peýdalnylmaýan rezerwleri ýüze çykarmaga ähli zerur zatlar bar. («Türkmenistan Kommunisti» žurnaly)