okdurylmak işlik

Biriniň ýa-da bir zadyň üstüne okgunly topulmak.

  • Wüşi kel şol äpişgä baka okduryldy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Birdenkä Akbilek üýrüp, zynjyryny şakyrdadyp, gapa tarap okduryldy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)