okaryk

[oka:ryk]

Oba hojalyga degişli Keşlere suwy deň goýbermek üçin keşleriň gapdalyndan keseligine gazylýan ýan.

  • Soňra yz çalýan ýaly kartalar arasyndaky okaryklary yzarlap, kartalara tapyşýan ýerlerine siňe seredýärdi. (B. Gurbanow, Duşuşyk)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem okaryk - okarygy.