okalmak işlik

  1. Okuw işi alnyp barylmak, okap berilmek, okap berilmek.

  2. Sowat öwrenilmek, bilim alynmak.

  3. Märeke öňünde bir zat barada çykyş edilmek.

    • Häzir bu kurs geolaglar taýýarlanylýan ähli okuw jaýlarynda okalýar. («Mydam Taýýar» gazeti)