okalga

Edebi kitaplar, gazýet-žurnallar okamak için abzallaşdyrylan jaý.

  • Kolhozyň okalgasy ýaşlardan doly. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Bular agşamlary oba gelenlerinde, çaý-çöreklerini iýip, dessine kolhozyň okalgasyna barýadylar. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Gyzlar ýuwaşlyk bilen okalga tarap ugradylar. (H. Ysmaýylow, Powestler)