ojuk-bujuk

seret odur-budur

  • Çüýşegöz haty okamaga başlamanka, Sähet ojuk-bujuk iş bilen güýmenip ýören aýalyny hem diňlemäge çagyrdy. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  • Sadap baý Aýnany ýygy-ýygydan synlady, ojuk-bujuk bahana bilen öýlerine-de bardy, sözleşip hem gördi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)