ojarlyk

Ojaryň köp biten ýeri, ojaryň bol ýeri.

  • Bir salymdan soň, ellerine her dürli ösümlikler göterip gelýän çagalar depäniň öňündäki ojarlyga ýygnandylar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ojarlyk - ojarlygy.