ojakbaşy

[o:jakbaşy]

Ojagyň gapdalyna düşemek üçin ýörite dokalan kiçiräk halyça ýa-da kiçräk düşek.

  • Artygyň aşagynda seçekleri gidip, älemine çenli çeýnelen, gemrilen ojakbaşy düşelgidi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)