ogurlamak işlik

Ogurlyk etmek, iliň zadyny duýdurman, gizlinlik bilen almak.

  • Süýthorlaryň gallalaryny ogurlasaň hem, çozup alsaň hem günä bolmaz. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Ol Hoşgeldiniň Bahara ýazan salam hatlaryny ogurlaýan eken. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)