ogurlamak o·gur·la·mak işlik

Ogurlyk etmek, iliň zadyny duýdurman, gizlinlik bilen almak.

 • Süýthorlaryň gallalaryny ogurlasaň hem, çozup alsaň hem günä bolmaz. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

 • Ol Hoşgeldiniň Bahara ýazan salam hatlaryny ogurlaýan eken. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • ogurlady
 • ogurlady-da
 • ogurladylar
 • ogurladym
 • ogurladymmy
 • ogurladyň
 • ogurladyňmy
 • ogurlajagyny
 • ogurlajak
 • ogurlaly
 • ogurlama
 • ogurlamadyk
 • ogurlamadym
 • ogurlamaga
 • ogurlamagy
 • ogurlamagyndan
 • ogurlamagyny
 • ogurlamagyň
 • ogurlamajak
 • ogurlamak
 • ogurlamakda
 • ogurlamakdan
 • ogurlamaklyk
 • ogurlamakçy
 • ogurlamaly
 • ogurlaman
 • ogurlamandygyny
 • ogurlamasyny
 • ogurlamaz
 • ogurlamaň
 • ogurlamok
 • ogurlan
 • ogurlana
 • ogurlandy
 • ogurlandygy
 • ogurlandygyna
 • ogurlandygyny
 • ogurlandyklary
 • ogurlandyklaryny
 • ogurlandyr
 • ogurlanlara
 • ogurlanlary
 • ogurlanlarynda
 • ogurlanmyş
 • ogurlany
 • ogurlanyny
 • ogurlanyň
 • ogurlap
 • ogurlapdym
 • ogurlapdyr
 • ogurlapdyr-da
 • ogurlapdyrlar
 • ogurlar
 • ogurlara
 • ogurlardy
 • ogurlardym
 • ogurlarka
 • ogurlarsyň
 • ogurlaryn
 • ogurlasa
 • ogurlasalar
 • ogurlasaň
 • ogurlaýan
 • ogurlaýandygyna
 • ogurlaýandyr
 • ogurlaýandyrlar
 • ogurlaýanlar
 • ogurlaýar
 • ogurlaýardy
 • ogurlaýarlar