ogul-gyz

[ogul-gy:z]

Çaga, zürýat, nesil.

  • Hiçbir ogul-gyz uruş islänok. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Atanyň-enäniň göwni ogul bilen gyzda, ogul bilen gyzyň göwni dag bilen düzde. (nakyl)