ogul o‧gul

 1. Erkek çaga, oglan.

  • Öz ogullaryny, atalaryny ugratmaga gelen hossarlary kändi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ata kesbi ogla halal. (nakyl)

 2. «Ýigit, jigit» diýen ýaly ýüz tutulyp aýdylýan söz.

  • Aý ogul, hany bir aýak çek!

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar u çekimlisi düşürilip ýazylýar. Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar.

Meselem ogul - oglum, ogluň, ogly.

ejem ogly

Özüni oňarmaýan, gowy terbiýelenmedik çaga, lellim.


Duş gelýän formalary
 • ogla
 • oglam
 • ogludy
 • ogludyr
 • oglum
 • ogluma
 • oglumam
 • oglumdan
 • oglumy
 • oglumyz
 • oglumyza
 • oglumyzdan
 • oglumyzy
 • oglumyzyň
 • oglumyň
 • oglun
 • ogluna
 • oglunam
 • oglunda
 • oglundan
 • oglundandyr
 • ogluny
 • ogluny-da
 • oglunyň
 • oglunyňam
 • oglunyňky
 • ogluça
 • ogluň
 • ogluňa
 • ogluňam
 • ogluňda
 • ogluňdan
 • ogluňdanam
 • ogluňdy
 • ogluňy
 • ogluňyz
 • ogluňyza
 • ogluňyzmy
 • ogluňyzy
 • ogluňyzyň
 • ogluňyň
 • ogly
 • ogly-da
 • ogulda
 • oguldan
 • oguldy
 • oguldygy
 • oguldygyma
 • oguldym
 • oguldyr
 • ogullam
 • ogullar
 • ogullaram
 • ogullardan
 • ogullardanam
 • ogullardygyny
 • ogullary
 • ogullary-da
 • ogullarydy
 • ogullarydyr
 • ogullarym
 • ogullaryma
 • ogullarymdan
 • ogullarymdanam
 • ogullarymy
 • ogullarymyz
 • ogullarymyza
 • ogullarymyzyň
 • ogullarymyň
 • ogullaryna
 • ogullaryndan
 • ogullaryndanam
 • ogullaryny
 • ogullarynyň
 • ogullarynyňam
 • ogullaryň
 • ogullaryňa
 • ogullaryňam
 • ogullaryňy
 • ogullaryňyzy
 • ogully
 • ogullyga
 • ogullygy
 • ogullygynyň
 • ogullyk
 • ogullylygyňa
 • ogulmy
 • ogulmyka
 • ogulsyz
 • ogulsyza
 • ogulsyzdan
 • ogulsyzlygy
 • ogulsyzlygyna
 • ogulsyzlygyndan
 • ogulsyzlygyny
 • ogulsyzlykdan