oguşýa

«Eken, be, şeýle eken» ýaly manylarda gelýän habarlyk kategoriýasy.

  • Heý beýle-de bir päliýamanlyk bor oguşýa! (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Elbetde, olar onuň dilini tapýar oguşýa! (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)