ogry-jümri

seret ogry

  • Harasatly howadan peýdalanyp, olja gözleýän ogry-jümrüler bolaýmasa, köçede başga adam ýokdy. (G. Kulyýew, Köpetdagyň Aňyrsynda)