ogşuk1

Zoologiýa Iki ýaşyň içindäki düýe.

  • Baýyň günäsini ýuwany, malyny tezekläni, arassalany üçin, oňa-da bir ogşuk ýetdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ogşuk - ogşugy.

ogşuk2

Posa.

  • Daşdan ogşuk atýar, böwrün diňleýär. (A. S. Puşkin, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ogşuk - ogşugy.