ogşaşmak işlik

Biri-biriňi ogşamak, posa berip, posa almak, öpüşmek.

  • Olar gujaklaşyp ogşaşdylar-da, ýaňadandan görüşdiler. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Az salym gujaklaşyp ogşaşanlaryndan soň Mähri öwrülip otaga girdi. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)