oda

Edebiýat termini Bir taryhy waka ýa-da şahs hakda ýazylan dabaraly şygyr, wasp ediş eseri.

  • Gimnaziýaçylar Puşkiniň «Erkinlik» diýen odasyny, K. Ryleýewiň şygyrlaryny ýatdan öwrenýärdiler. (N. W. Gogol, Saýlanan eserler)