obraz at

 1. Edebiýatda, sungatda hakykatyň umumylaşdyrylyp, çeper şöhlelendiriliş formasy.

  • Türkmen sowet edebiýatynyň bu döwründe sosialistik gurluşygyň täze adamlarynyň obrazy döredildi. («Häzirki Zaman Edebiýaty»)

 2. Biriniň ýa-da bir zadyň bolşy, görnüşi, keşbi.

  • Poltowaskiniň peşeneli keşbi, howsala özüni aldyrmaýan paýhasly obrazy olaryň gözüniň öňüne geldi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Göz öňüne getirme-predmetleriň, hadysalaryň, görnüp duran obrazlarydyr. (S. N. Winogradow, A. F. Kuzmin, Logika)

 3. Çeper eserlerde tip.

  • B. Kerbabaýewiň, «Aýgytly Ädim» romanynda Artygyň obrazy.