oňurmak işlik

Gaňryp bognundan ýazdyrmak, gaňryp döwmek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar u çekimlisi düşürilip ýazylýar. Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem oňurmak - oňrar, oňrupdyr.