oňdurmak işlik

Berlen ýa-da alan zady bilen kanagatlandyrmak, razy boldurmak.

  • Biz üzümi ekip, iki ýaşandan soň diňe gyş suwy bilen düme oňdurýarys. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)