oňat sypat

seret gowy

  • Jaýlary köp, oňat we arzan gurmak gerek. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

  • Oňat belgiler alyp, özüňe gep getirme. (Nury Annagylyç, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem oňat - oňady.