oňat o·ňat sypat

seret gowy

 • Jaýlary köp, oňat we arzan gurmak gerek. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

 • Oňat belgiler alyp, özüňe gep getirme. (Nury Annagylyç, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem oňat - oňady.


Duş gelýän formalary
 • oňada
 • oňadam
 • oňadragynda
 • oňadrak
 • oňady
 • oňadyň
 • oňatdam
 • oňatdy
 • oňatdygy
 • oňatdygyna
 • oňatdygyny
 • oňatdyr
 • oňatja
 • oňatjamy
 • oňatlara
 • oňatlary
 • oňatlarynda
 • oňatlaryndan
 • oňatlaryny
 • oňatlaryň
 • oňatlyga
 • oňatlygy
 • oňatlygymy
 • oňatlygyndandyr
 • oňatlygyny
 • oňatlygyň
 • oňatlyk
 • oňatlykda
 • oňatlykdy
 • oňatlylygy
 • oňatmy