oňaryşmak işlik

Oňarmaga kömekleşmek, düzedişmek, bejerişmek.