oňalmak işlik

Tertip-düzgüne girmek, gowulanmak, oňatlanmak, düzelmek.

  • Orsgeldiniň durmuşy-ýagdaýy oňalyp başlady. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)