oňa-muňa

Kime-de bolsa birine, näme-de bolsa bir zada, bir ýere.

  • Men-ä indi oňa-muňa baryp, erkek dilegini etmerin! (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)