oňaýly sypat

  1. Amatly, çemeli, gowy.

    • Agalaňda oturyp, amatly pursat aramak, il üstüne höküm sürmek onuň üçin nähili oňaýly. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  2. Ýerleşikli, jaýly, ornaşykly, ýerlikli.

    • Oňaýly bir ýerde gury arça labyrdap ýanýardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)