oňaý at

  1. Bir işi amala aşyrmaklyk täri, ugry ýoly, usuly.

    • Ol öýlenmegiň oňaýyny tapman birnäçe wagtlap gezdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  2. Arkaýyn jaýlaşykly jaýly.

    • Meniň oturşym gaty oňaý.