oňşuksyzlyk at

Oňşuk bolmazlyk, agzybir dällik, agzalalyk.

 • Şol oňşuksyzlygyň netijesinde real däl obrazlara-da duş gelinýär. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem oňşuksyzlyk - oňşuksyzlygy.


Duş gelýän formalary
 • oňşuksyzlyga
 • oňşuksyzlygy
 • oňşuksyzlygyna
 • oňşuksyzlygyny
 • oňşuksyzlygynyň
 • oňşuksyzlygyň
 • oňşuksyzlykdan
 • oňşuksyzlyklar
 • oňşuksyzlyklara
 • oňşuksyzlyklary
 • oňşuksyzlyklaryny
 • oňşuksyzlyklarynyň
 • oňşuksyzlyklaryň