oňşuksyzlyk at

Oňşuk bolmazlyk, agzybir dällik, agzalalyk.

  • Şol oňşuksyzlygyň netijesinde real däl obrazlara-da duş gelinýär. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem oňşuksyzlyk - oňşuksyzlygy.