oňşuklylyk at

Oňşugy barlyk, ylalaşyklylyk, agzybirlik.

  • Oňşuklylyk bilen ýaşamak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem oňşuklylyk - oňşuklylygy.


Duş gelýän formalary
  • oňşuklylyga
  • oňşuklylykdan