oňşukly sypat

Agzybirlik saklaýan, ylalaşykly agzybir.

  • Onuň üçin urşup ýakalaşmak nämä gerek bolupdyr, hökman oňşukly bolmak gerek. («Türkmen pýesalary»)


Duş gelýän formalary
  • oňşuklydygyny
  • oňşuklylyga
  • oňşuklylyk
  • oňşuklylykdan
  • oňşuklyrak