oňşukly sypat

Agzybirlik saklaýan, ylalaşykly agzybir.

  • Onuň üçin urşup ýakalaşmak nämä gerek bolupdyr, hökman oňşukly bolmak gerek. («Türkmen Pýesalary»)