oňşuk oň‧şuk at

 1. seret oňalga

  • Bu aýal örän garry bolany üçin, özüne oňşuk bolar ýaly bir towuk basyrypdyr. («Türkmen halk ertekiler ýygyndysy»)

  • Onuň-munuň hyzmatyny edip, näçe oňşuk etjek bolup, şunça dyryşdym. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 2. Agzybirlik, ylalaşyk.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem oňşuk - oňşugy.


Duş gelýän formalary
 • oňşuga
 • oňşugy
 • oňşugymyz
 • oňşugynyň
 • oňşugyň
 • oňşuklary
 • oňşukly
 • oňşuklylyga
 • oňşuklylyk
 • oňşuklylykdan
 • oňşuksyz
 • oňşuksyzlar
 • oňşuksyzlaryň
 • oňşuksyzlyga
 • oňşuksyzlygy
 • oňşuksyzlygyna
 • oňşuksyzlygyny
 • oňşuksyzlygynyň
 • oňşuksyzlygyň
 • oňşuksyzlyk
 • oňşuksyzlykdan