oňşuk at

  1. seret oňalga

    • Bu aýal örän garry bolany üçin, özüne oňşuk bolar ýaly bir towuk basyrypdyr. («Türkmen halk ertekiler ýygyndysy»)

    • Onuň-munuň hyzmatyny edip, näçe oňşuk etjek bolup, şunça dyryşdym. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  2. Agzybirlik, ylalaşyk.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem oňşuk - oňşugy.