oýunçy

 1. Oýna gatnaşyjy, oýun oýnaýyjy.

  • Her oýunçynyň özüniň kömekçi gözegçisi bolýar. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Oýunçy unutalynyny bilse ýagşy. (Nakly)

 2. Degişgen oýunbaz, şoh.

  • Ol biz oýunçy oglan eken.

 3. seret oýunbaz

  • Madyr işan oýunçy gözlerinden ýasama ýaş döküp, gykylyk etdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)