oýunçy o‧ýun‧çy at

 1. Oýna gatnaşyjy, oýun oýnaýyjy.

  • Her oýunçynyň özüniň kömekçi gözegçisi bolýar. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Oýunçy unutalynyny bilse ýagşy. (nakyl)

 2. Degişgen oýunbaz, şoh.

  • Ol biz oýunçy oglan eken.

 3. seret oýunbaz

  • Madyr işan oýunçy gözlerinden ýasama ýaş döküp, gykylyk etdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • oýunça
 • oýunçyda
 • oýunçydan
 • oýunçydy
 • oýunçylar
 • oýunçylara
 • oýunçylaram
 • oýunçylardan
 • oýunçylary
 • oýunçylarydyk
 • oýunçylarymyz
 • oýunçylarymyzy
 • oýunçylarymyzyň
 • oýunçylaryna
 • oýunçylaryndan
 • oýunçylaryny
 • oýunçylarynyň
 • oýunçylaryň
 • oýunçyly
 • oýunçylyk
 • oýunçyny
 • oýunçynyň
 • oýunçysy
 • oýunçysydy
 • oýunçysyna
 • oýunçysyny
 • oýunçysyň