oýulmak o‧ýul‧mak işlik

[o:ýulmak]

 1. Oýulmak, çukur bolmak.

  • Iňe, görüň -- diýip, agajyň daş gabygyndan oýulyp aýyrylan ýerini eli bilen görkezdi. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

 2. Deşik emele gelmek, deşilmek.


Duş gelýän formalary
 • oýulan
 • oýulandygy
 • oýular
 • oýuldy
 • oýulmagy
 • oýulmak
 • oýulyp
 • oýulypdyr