oýulmak işlik

[o:ýulmak]

  1. Oýulmak, çukur bolmak.

    • Iňe, görüň -- diýip, agajyň daş gabygyndan oýulyp aýyrylan ýerini eli bilen görkezdi. (A. Gowşudow, Eserler)

  2. Deşik emele gelmek, deşilmek.