oýuk-oýuk o‧ýuk-o‧ýuk

[o:ýuk-o:ýuk]

  1. Birnäçe oýugy bar bolan, birnäçe ýeri oýulan.

    • Saçynyň otlanmagy zerarly, kellesi oýuk-oýuk gara ýanyk bolup durýar. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  2. Oýulyp deşilen, deşik-deşik.