oýtarmak oý‧tar‧mak işlik

[o:ýtarmak]

Töweregiňe diň salyp, ýaltak-ýultak etmek, garanjaklamak, üşerilmek, oýturaklaşmak.


Duş gelýän formalary
  • oýtaryp