oýtak oý‧tak

[o:ýtak]

Birneme pesräk, oýrak, çöketlik (ýer).

  • Sanly salymyny içinde ýeriň tozanyny ýapyryp, mele suw oýtak ýerlere bakan sowlup başlady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Men mekdepde okan ýyllarymda öýmüziň ýanyndaky oýtakda ekin ekerdim. («Mydam taýýar» gazeti)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem oýtak - oýtagy.


Duş gelýän formalary
  • oýtakda
  • oýtakdan
  • oýtaklar
  • oýtaklarda
  • oýtaklardaky
  • oýtaklary
  • oýtaklarynda
  • oýtaklaryň