oýnawaç

[oýnawa:ç]

  1. Çagalar oýnamak üçin ýasalan zat--gurjak.

    • Oýnawaçlar mekdepde diňe baýlaryň çagalary üçin bolup, halkyň çagalary hemme zatdan mahrumdylar. («Pinoer» žurnaly)

  2. Göçme manyda Başga birini erki boýunça hereket edýän adam..

  3. Göçme manyda Owadan görnüşli, gelşikli.

    • Oba hem şäher indi oýnawaç ýalydy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem oýnawaç - oýnawajy.