oýnawaç oý‧na‧waç

[oýnawa:ç]

 1. Çagalar oýnamak üçin ýasalan zat--gurjak.

  • Oýnawaçlar mekdepde diňe baýlaryň çagalary üçin bolup, halkyň çagalary hemme zatdan mahrumdylar. («Pioner» žurnaly)

 2. Göçme manyda Başga birini erki boýunça hereket edýän adam.

 3. Göçme manyda Owadan görnüşli, gelşikli.

  • Oba hem şäher indi oýnawaç ýalydy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem oýnawaç - oýnawajy.


Duş gelýän formalary
 • oýnawaja
 • oýnawajy
 • oýnawajyna
 • oýnawajyny
 • oýnawajynyň
 • oýnawajyň
 • oýnawaçda
 • oýnawaçlar
 • oýnawaçlara
 • oýnawaçlarda
 • oýnawaçlardan
 • oýnawaçlardyr
 • oýnawaçlary
 • oýnawaçlarymyz
 • oýnawaçlarymyzy
 • oýnawaçlarynda
 • oýnawaçlaryny
 • oýnawaçlarynyň
 • oýnawaçlaryň