oýnatmak oý‧nat‧mak işlik

 1. Oýun etdirmek, oýna goşmak, oýnamaga, gezmäge mümkinçilik bermek.

  • Jigimi oýnadyp ýörkäm, birden ýagyş ýagyp başlady. (G. Muhtarow, G. Seýitliýew, Pýesalar)

 2. Bir roly ýerine ýetirtmek.

 3. Öz üstünden güldürmek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem oýnatmak - oýnadýar, oýnadar, oýnadypdyr.

at oýnatmak

Sapalak atmak, sypjyklyk etmek, çynlakaý ýapyşmazlyk.


Duş gelýän formalary
 • oýnadamok
 • oýnadan
 • oýnadanoklar
 • oýnadardy
 • oýnadarlar
 • oýnadaý
 • oýnadyp
 • oýnadypdyr
 • oýnadyň
 • oýnadýan
 • oýnadýandyr
 • oýnadýar
 • oýnadýardy
 • oýnadýardylar
 • oýnadýarlar
 • oýnatdy
 • oýnatdylar
 • oýnatdym
 • oýnatma
 • oýnatma-da
 • oýnatmadym
 • oýnatmaga
 • oýnatmagy
 • oýnatmagyň
 • oýnatmak
 • oýnatmaklyk
 • oýnatmalara
 • oýnatmalary
 • oýnatmalarynyň
 • oýnatmalydyr
 • oýnatmasana
 • oýnatmaz