oýnatmak işlik

  1. Oýun etdirmek, oýna goşmak, oýnamaga, gezmäge mümkinçilik bermek.

    • Jigimi oýnadyp ýörkäm, birden ýagyş ýagyp başlady. (G. Muhtarow, G. Seýitliýew, Pýesalar)

  2. Bir roly ýerine ýetirtmek.

  3. Öz üstünden güldürmek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem oýnatmak - oýnadýar, oýnadar, oýnadypdyr.

at oýnatmak

Sapalak atmak, sypçyklyk etmek, çynlakaý ýapyşmazlyk.