oýnamlamak oý‧nam‧la‧mak işlik

Oýnam bilen ölçemek, oýnam-oýnam edip sanamak.

  • Oýnamlap çüýşeler, münderläp käseler geldi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Öýde aşygyny oýnamlap sanaýardy.


Duş gelýän formalary
  • oýnamlap