oýnamlamak işlik

Oýnam bilen ölçemek, oýnam-oýnam edip çanamak.

  • Oýnamlap çüýşeler, münderläp käseler geldi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Öýde aşygyny oýnamlap sanaýardy.