oýnalmak oý‧nal‧mak işlik

 1. Oýun bilen meşgul bolunmak, oýna gatnaşylmak.

  • Özara gürrüňiň arasynda küşt oýnaldy. («Mugallymlar» gazeti)

  • Indiki agşamky oýnaljak ýeride şol ýerde eýýäm bellenilendir. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

 2. Bir rol ýerine ýetirilmek, oýun ýerine ýitirilmek.

 3. Oýun gülki obýekti bolmak, oýun edilip aldawa düşürilmek.

  • Ol özüniň oýnalýandygyny aňdy.


Duş gelýän formalary
 • oýnalan
 • oýnalanda
 • oýnalandygyny
 • oýnalar
 • oýnalardy
 • oýnalasy
 • oýnaldy
 • oýnaljak
 • oýnalmadyk
 • oýnalmakdan
 • oýnalmazdan
 • oýnalmaýandygyny
 • oýnalmaýar
 • oýnalsa
 • oýnalyp
 • oýnalypdyr
 • oýnalyň
 • oýnalýan
 • oýnalýandygyny
 • oýnalýanyna
 • oýnalýanyndan
 • oýnalýanyny
 • oýnalýar
 • oýnalýardy